Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 lutego 1968 r. w sprawie współdziałania jednostek resortu zdrowia i opieki społecznej oraz organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontroli nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do pracy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony wykazem
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1968-02-07
Data wejścia w życie:
1968-02-24
Data obowiązywania:
1968-02-24
Data uchylenia:
1976-11-19
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Podstawa prawna z art. (1)
    Akty uchylające (1)