Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1969 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót oraz sposobu postępowania z dokumentami geologicznymi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1969-10-17
Data wejścia w życie:
1970-04-28
Data uchylenia:
1994-09-01
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany:
  • PREZ. CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (1)
Akty wykonawcze (2)
Uchylenia wynikające z (1)