Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1988 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1987 r., planu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1987 r., planu kredytowego w 1987 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1987, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1987, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1987 r., planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1987 r., z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki za 1987 r., z przebiegu realizacji w latach 1986 i 1987 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Uchwała
Data wydania:
1988-07-12
Data wejścia w życie:
1988-07-27
Z mocą od:
1988-07-12
Organ wydający:
  • SEJM