Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1989-09-22
Data wejścia w życie:
1989-09-29
Z mocą od:
1989-09-01
Data uchylenia:
1997-01-08
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (1)
Akty zmieniające (3)
Uchylenia wynikające z (1)