Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 września 1989 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1989-09-26
Data wejścia w życie:
1989-09-30
Data uchylenia:
1996-07-06
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty uchylone (4)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)