Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r. z realizacji planu kredytowego i założeń polityki pieniężno-kredytowej w 1989 r. z wykonania bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności za 1989 r. wraz z oceną sytuacji dochodowej rolników indywidualnych, o bilansie płatniczym RP za rok 1989, z bieżącej obsługi zadłużenia i należności zagranicznych państwa za rok 1989, z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1989, z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki w 1989 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Uchwała
Data wydania:
1990-07-27
Data wejścia w życie:
1990-08-07
Data uchylenia:
1990-08-07
Organ wydający:
  • SEJM
Akty uznane za uchylone (1)
Uchylenia wynikające z (1)