Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 19 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1990-01-19
Data wejścia w życie:
1990-02-05
Z mocą od:
1990-01-01
Data uchylenia:
1996-07-06
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)