Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Odesłania (3)
Akty uchylające (1)