Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1995-02-14
Data wejścia w życie:
1995-03-21
Data uchylenia:
1999-12-18
Uwagi:
Zarządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 1995 r.
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)
Akty uchylające (1)