Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1995-04-05
Data wejścia w życie:
1995-05-20
Data uchylenia:
1999-12-30
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (3)
Akty uchylające (1)