Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, wydzielonych w ramach banku organizacyjnie i finansowo wewnętrznych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność maklerską.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1995-12-21
Data wejścia w życie:
1996-01-30
Z mocą od:
1995-01-01
Data uchylenia:
1998-01-04
Organ wydający:
  • PRZEW. KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)