Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia organów właściwych do orzekania w sprawach szkód wyrządzonych Urzędowi Ochrony Państwa, zasad postępowania wyjaśniającego i trybu postępowania w sprawach wydawania orzeczeń o odszkodowaniu, nadawania klauzuli wykonalności oraz umarzania należności z tytułu szkód.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data wydania:
1997-10-02
Data wejścia w życie:
1997-10-30
Data uchylenia:
2000-11-10
Organ wydający:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (3)
Uchylenia wynikające z (1)