Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data wydania:
1999-11-30
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)