Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data wydania:
2000-02-24
Data uchylenia:
2003-06-10
Organ wydający:
  • PREZ. SADU APELACYJNEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)