Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2002-05-29
Data wydania:
2002-05-16
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)