Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Uchwała
Data ogłoszenia:
2002-09-02
Data wydania:
2002-08-26
Data wejścia w życie:
2002-08-26
Data uchylenia:
2006-09-04
Organ wydający:
  • PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty uchylone (2)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)