Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 2002 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie restrukturyzacji i spłaty zadłużenia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2003-03-31
Data wydania:
2002-05-15
Data wejścia w życie:
2003-04-15