Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o zmianie uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Uchwała
Data ogłoszenia:
2003-01-15
Data wydania:
2003-01-06
Data wejścia w życie:
2003-01-06
Data uchylenia:
2007-01-08
Organ wydający:
  • PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (4)
Akty zmienione (1)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)