Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Uchwała
Data ogłoszenia:
2007-01-26
Data wydania:
2007-01-22
Data wejścia w życie:
2007-01-26
Organ wydający:
  • PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty zmienione (1)