Porozumienie o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Brukseli dnia 28 października 2004 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2008-02-29
Data wydania:
2007-12-17
Data wejścia w życie:
2007-12-19
Data obowiązywania:
2007-12-19
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-6
Akty zmienione (1)