Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Komunikat
Data ogłoszenia:
2009-07-03
Data wydania:
2009-06-23
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)