Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2018 r. sygn. akt Kp 1/18

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2018-11-16
Data wydania:
2018-11-14
Data wejścia w życie:
2018-11-16
Uwagi:
Wyrok dotyczy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974), nad którą prace nie zostały zakończone (wniosek Prezydenta RP z dnia 05.01.2018 złożony w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją RP).
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Odesłania (2)