Zarządzenie nr 186 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie koordynowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Zarządzenie
Data ogłoszenia:
2020-10-29
Data wydania:
2020-10-28
Data wejścia w życie:
2020-10-29
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (2)