Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. sygn. akt SK 24/19

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2020-05-06
Data wydania:
2020-04-29
Data wejścia w życie:
2020-05-06
Uwagi:
wyrok dotyczy uchwały Nr VII/48/2009 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 18 września 2009 r. w sprawie programu aplikacji notarialnej
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Odesłania (1)