Wyszukiwanie

ławnicy

Liczba znalezionych aktów: 135.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 611 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2021 poz. 154 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2020 poz. 2072 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 825 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2018 poz. 847 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2018 poz. 5 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2015 poz. 1711 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ławników izb morskich
Dz.U. 2015 poz. 1198 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 531 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 952 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych
Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 627 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1114 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1022 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sadów wojskowych
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
Dz.U. 2006 nr 23 poz. 174 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2037 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2005 r. sygn. akt P 16/04
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1413 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2437 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 575 obowiązujący Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1017 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych
Dz.U. 2002 nr 148 poz. 1234 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 773 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 937 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1998 nr 134 poz. 875 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1998 r. w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 750 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczegółów stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Dz.U. 1995 nr 92 poz. 459 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników w sądach wojskowych.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1986 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie zasad ustalania i trybu zgłaszania radom narodowym liczby ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 163 uchylony Dekret z dnia 30 lipca 1982 r. o zmianie ustawy o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 136 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 października 1981 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 131 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 233 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1972 nr 28 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie ławników w sądach wojskowych.
Dz.U. 1972 nr 23 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych.
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 136 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie ustawy o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.
Dz.U. 1965 nr 34 poz. 221 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1965 r. w sprawie zakresu działania i zadań rady ławniczej.
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 309 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów przejazdu dla ławników izb morskich.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o przekazaniu w okręgach niektórych sądów apelacyjnych powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1935 r. w sprawie terminu końcowego kadencji ławników sądów pracy.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 stycznia 1935 r. o należnościach ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie wyznaczenia ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy i sądu okręgowego.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1934 nr 108 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu gminnego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie powiększenia liczby ławników sądu rozjemczego z siedzibą w Katowicach dla orzekania w sprawach bractw górniczych.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1929 r. o zmianie okręgu sądu pracy w Białej.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Radomiu.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Lublinie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Chrzanowie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Częstochowie.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 874 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Drohobyczu.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 873 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Białymstoku.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 872 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Białej.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 868 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1928 r. w sprawie wyznaczania ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy względnie sądu okręgowego.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 867 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1928 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1923 nr 31 poz. 200 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1923 r. o odszkodowaniu ławników i sędziów niezawodowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 31 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1923 r. o wynagrodzeniu ławników sądów pokoju, w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lublinie.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 889 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zwrotu kosztów podróży i dniowego ławników i sędziów niezawodowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1921 r. o wynagrodzeniu ławników sądów pokoju.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 173 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o wynagrodzeniu ławników sądów pokoju.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 160 Dekret w przedmiocie kar za niewypełnienie obowiązków ławnika.
M.P. 2019 poz. 384 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego
M.P. 2018 poz. 674 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego
M.P. 2018 poz. 664 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania
M.P. 2018 poz. 319 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania
M.P. 1995 nr 39 poz. 469 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie umundurowania na rozprawie sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej oraz sędziów sądów wojskowych i ławników w sądach wojskowych.
M.P. 1994 nr 33 poz. 264 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.
M.P. 1990 nr 26 poz. 201 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.
M.P. 1986 nr 8 poz. 54 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 marca 1986 r. w sprawie zasad zgłaszania radom narodowym kandydatów na ławników ludowych.
M.P. 1945 nr 48 poz. 113 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie powołania ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Radomiu
M.P. 1945 nr 46 poz. 111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie powołania ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Krakowie
M.P. 1939 nr 173 poz. 417 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 lipca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
M.P. 1939 nr 154 poz. 366 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lipca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na łąwników i zastępców ławników Sądów Pracy i Sądów Okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1939 nr 146 poz. 344 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników, zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
M.P. 1939 nr 134 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 9 czerwca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników, zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
M.P. 1939 nr 86 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1939 r. w sprawie ławników Wyższego Sądu Rozjemczego dla spraw górnośląskich Bractw Górniczych.
M.P. 1939 nr 86 poz. 196 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1939 r. w sprawie ławników Brackiego Sądu Rozjemczego.
M.P. 1939 nr 82 poz. 186 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 kwietnia 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
M.P. 1939 nr 76 poz. 171 wygaśnięcie aktu Ogłoszenie w sprawie listy ławników i zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Wilnie.
M.P. 1939 nr 64 poz. 129 Ogłoszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 1939 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim we Włocławku i Sądu Okręgowego w Toruniu.
M.P. 1939 nr 46 poz. 78 Ogłoszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 1939 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim w Rybniku.
M.P. 1939 nr 15 poz. 27 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy przy sądach grodzkich w Kaliszu i Włocławku i sądach okręgowych w Kaliszu i Toruniu, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
M.P. 1939 nr 13 poz. 25 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Wilnie z dnia 11 stycznia 1939 roku w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy oraz Sądu Okręgowego w Wilnie
M.P. 1939 nr 6 poz. 6 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 stycznia 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim w Rybniku, znajdującego się w Górnośląskiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1937 nr 20 poz. 31 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie.
M.P. 1937 nr 17 poz. 28 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądów Pracy w Sosnowcu i Zawierciu oraz Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1937 nr 15 poz. 27 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Łodzi i Sądu Okręgowego w Łodzi.
M.P. 1937 nr 13 poz. 22 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Częstochowie i Sądu Okręgowego w Piotrkowie (Wydział zamiejscowy w Częstochowie).
M.P. 1937 nr 8 poz. 13 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Białymstoku.
M.P. 1936 nr 277 poz. 495 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1936 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądów Pracy i Sądów Okręgowych w Lublinie i Radomiu
M.P. 1936 nr 256 poz. 457 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1936 r. w sprawie dodatkowych list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Białej i Sądu Okręgowego w Wadowicach
M.P. 1936 nr 240 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 października 1936 r. w sprawie zmian w składzie Brackiego Sądu Rozjemczego w Katowicach.
M.P. 1936 nr 227 poz. 400 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 1936 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych w Poznaniu, Gdyni, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu.
M.P. 1936 nr 189 poz. 352 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądu pracy w Bielsku i sądu okręgowego w Cieszynie w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1936 nr 184 poz. 345 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy oraz sądu okręgowego, znajdujących się w górnośląskiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1936 nr 125 poz. 226 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1936 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Wilnie.
M.P. 1936 nr 100 poz. 184 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgach Sądów Apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
M.P. 1935 nr 194 poz. 215 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1935 r. w sprawie zmian w składzie Brackiego Sądu Rozjemczego w Katowicach.
M.P. 1933 nr 100 poz. 119 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1933 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych
M.P. 1932 nr 262 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1932 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
M.P. 1931 nr 125 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1931 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Chrzanowie
M.P. 1931 nr 115 poz. 170 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Chrzanowie
M.P. 1931 nr 76 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
M.P. 1931 nr 71 poz. 114 Obwieszczenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie powołania ławników i zastępców ławników Sądów Pracy i Sądów Okręgowych.
M.P. 1930 nr 264 poz. 359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1930 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych