Wyszukiwanie

Światowa Organizacja Handlu WTO

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1873 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Dz.U. 2016 poz. 1388 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Dz.U. 2016 poz. 499 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1649 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji Ministerialnej o handlu towarami technologii informatycznej (ITA), podpisanej w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1648 obowiązujący Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA) podpisana w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 908 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 195 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
Dz.U. 1996 nr 9 poz. 54 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 485 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 484 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 483 obowiązujący Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 164 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
M.P. 2003 nr 39 poz. 577 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO)
M.P. 1997 nr 67 poz. 657 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. - Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.