Wyszukiwanie

Angola

Liczba znalezionych aktów: 31.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1578 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 2023 r. o utracie mocy obowiązującej Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 2023 poz. 1577 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 2022 poz. 2366 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 147 uchylony Porozumienie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisane w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1978 nr 5 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 692 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Algerji, Angoli i San-Marino do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
M.P. 2023 poz. 1185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.84.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.78.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 821 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Luandzie dnia 8 lutego 2023 r.
M.P. 2023 poz. 820 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Luandzie dnia 8 lutego 2023 r.
M.P. 2021 poz. 957 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o transporcie lotniczym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Ludowej Republiki Angoli, podpisaną w Luandzie dnia 24 kwietnia 1976 r.
M.P. 2021 poz. 956 obowiązujący Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Ludowej Republiki Angoli, podpisana w Luandzie dnia 24 kwietnia 1976 r.
M.P. 2019 poz. 265 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 6 marca 2017 r., podpisanym w Warszawie dnia 21 grudnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 264 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 6 marca 2017 r., podpisane w Warszawie dnia 21 grudnia 2018 r.
M.P. 2017 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.
M.P. 2017 poz. 381 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.
M.P. 2015 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.43.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 67 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-50-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 92 poz. 1063 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.
M.P. 2010 nr 70 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-55-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-43-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 9 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2008 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., oraz o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.
M.P. 2009 nr 9 poz. 91 obowiązujący Porozumienie z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., oraz Porozumienie z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 627 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 626 obowiązujący Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 58 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. nr Z. 110-32-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 11 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną w Luandzie dnia 21 listopada 2003 r.
M.P. 2006 nr 11 poz. 142 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona w Luandzie dnia 21 listopada 2003 r.
M.P. 2003 nr 2 poz. 15 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. nr Z. 110-72-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej