Wyszukiwanie

Biblioteka Narodowa

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2393 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach
Dz.U. 2019 poz. 1479 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach
Dz.U. 2012 poz. 642 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1494 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 955 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony.
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 413 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Bibljotece Narodowej nazwy: "Bibljoteka Narodowa Józefa Piłsudskiego".
M.P. 2002 nr 6 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Narodowej w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2001 r.
M.P. 2002 nr 6 poz. 115 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Narodowej w Warszawie, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2001 r.