Wyszukiwanie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Liczba znalezionych aktów: 15.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2313 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2023 poz. 988 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2022 poz. 2611 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2021 poz. 1360 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2018 poz. 857 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2016 poz. 106 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 460 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1312 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2006 nr 155 poz. 1111 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1601 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1950 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 517 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 1999 nr 24 poz. 216 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 1998 nr 16 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.