Wyszukiwanie

Główny Urząd Statystyczny

Liczba znalezionych aktów: 30.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2020 poz. 1098 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
Dz.U. 2018 poz. 824 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2015 poz. 855 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1400 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2011 nr 91 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2009 nr 113 poz. 939 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 925 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2005 nr 154 poz. 1285 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu
Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1044 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1648 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 860 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1188 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 842 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1978 nr 10 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 8 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.
M.P. 2017 poz. 989 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015
M.P. 2012 poz. 836 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2008-2010
M.P. 2012 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2011 r.
M.P. 2011 nr 99 poz. 1003 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007-2009
M.P. 2008 nr 40 poz. 358 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2007 r.
M.P. 2005 nr 30 poz. 431 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2004 r.
M.P. 1997 nr 6 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1939 nr 105 poz. 246 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zatwierdzeniu statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1930 nr 299 poz. 422 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 grudnia 1930 r. w sprawie wykazu statystycznego towarów służącego za podstawę zgłoszeń statystycznych
M.P. 1930 nr 277 poz. 377 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego