Wyszukiwanie

Iran

Liczba znalezionych aktów: 40.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1085 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1084 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisane w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1773 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1772 obowiązujący Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1771 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Teheranie dnia 2 października 1998 r.
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1770 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Teheranie dnia 2 października 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1217 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 A>H>, sporządzonym w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1216 obowiązujący Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 2 października 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 217 obowiązujący Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 2 października 1998 r.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 18 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego te konwencję, potwierdzenia przez Lesotho uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej i w protokole z 1929 r. oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej z 1929 r. i w Protokole haskim z 1955 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 13 maja 1968 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 44 obowiązujący Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 13 maja 1968 r.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów i Protokołu podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 492 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Iranem, dotyczącego clenia dywanów irańskich.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 386 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Iranu do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 436 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Iran dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 117 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu dodatkowego w formie wymiany not z dnia 4 listopada 1930 r. do umowy handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 583 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy Handlowej pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 582 wygaśnięcie aktu Umowa handlowa pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisana w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 581 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanego w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.
Dz.U. 1930 nr 73 poz. 580 obowiązujący Traktat Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisany w Teheranie dnia 19 marca 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1929 nr 3 poz. 24 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanego w Teheranie dnia 19 marca 1927 roku, oraz wymienionych w Teheranie dnia 14 kwietnia 1928 roku pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Perskim not, interpretujących pewne postanowienia powyższego traktatu.
M.P. 2020 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 26 października 1999 r.
M.P. 2020 poz. 878 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 października 1999 r.
M.P. 2019 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.13.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. nr 110.49.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 923 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy gospodarczej, podpisaną w Teheranie dnia 26 września 2015 r.
M.P. 2017 poz. 922 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy gospodarczej, podpisana w Teheranie dnia 26 września 2015 r.
M.P. 2017 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.55.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.54.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 887 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-45-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 64 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-31-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 75 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2003 nr 4 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.
M.P. 2003 nr 4 poz. 44 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.
M.P. 2003 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem Ochrony Środowiska Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzonym w Teheranie dnia 10 października 2002 r.
M.P. 2003 nr 1 poz. 1 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem Ochrony Środowiska Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzone w Teheranie dnia 10 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 22 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2002 r. nr Z. 110-25-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.