Wyszukiwanie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Liczba znalezionych aktów: 101.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2687 akt indywidualny Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jana Grabca
Dz.U. 2023 poz. 609 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2022 poz. 1924 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2021 poz. 2461 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2021 poz. 1652 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2020 poz. 1846 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2017 poz. 1283 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2016 poz. 1218 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 343 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1414 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1808 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1414 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1374 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1018 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1240 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1999 nr 56 poz. 590 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1998 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1997 nr 17 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2024 poz. 142 obowiązujący Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1345 uchylony Zarządzenie nr 636 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1014 uchylony Zarządzenie nr 396 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 663 obowiązujący Zarządzenie nr 262 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 611 obowiązujący Zarządzenie nr 241 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 462 uchylony Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 223 uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 3 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 979 uchylony Zarządzenie nr 337 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 941 uchylony Zarządzenie nr 328 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 871 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 694 obowiązujący Zarządzenie nr 197 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 554 uchylony Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 183 uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 835 uchylony Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 703 uchylony Zarządzenie nr 126 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 634 uchylony Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 552 uchylony Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 518 uchylony Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 429 uchylony Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1188 uchylony Zarządzenie nr 237 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1048 uchylony Zarządzenie nr 216 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1022 uchylony Zarządzenie nr 194 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 975 uchylony Zarządzenie nr 174 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 897 uchylony Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 566 uchylony Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 257 obowiązujący Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 149 uchylony Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1193 uchylony Zarządzenie Nr 270 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 568 uchylony Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 14 uchylony Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 1162 uchylony Zarządzenie nr 209 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 1084 uchylony Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 670 uchylony Zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 512 uchylony Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 444 uchylony Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 287 uchylony Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 179 uchylony Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 17 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 694 uchylony Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 14 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 1148 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 969 uchylony Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 7 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 919 uchylony Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 338 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 258 uchylony Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 106 uchylony Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 638 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 329 uchylony Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 86 uchylony Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 112 poz. 1144 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 99 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 39 poz. 445 uchylony Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 62 poz. 817 uchylony Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 49 poz. 660 uchylony Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 71 poz. 907 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 24 poz. 321 uchylony Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 16 poz. 198 uchylony Zarządzenie Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 11 poz. 137 uchylony Zarządzenie Nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 83 poz. 737 uchylony Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 42 poz. 379 uchylony Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2008 nr 11 poz. 120 uchylony Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 96 poz. 1056 uchylony Zarządzenie Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 88 poz. 964 uchylony Zarządzenie Nr 135 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 80 poz. 855 uchylony Zarządzenie Nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 35 poz. 411 uchylony Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 13 poz. 135 uchylony Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 75 poz. 755 uchylony Zarządzenie Nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 57 poz. 607 uchylony Zarządzenie Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 25 poz. 280 uchylony Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 75 poz. 1050 uchylony Zarządzenie Nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 15 poz. 256 uchylony Zarządzenie Nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 56 poz. 953 uchylony Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 31 poz. 548 uchylony Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 45 poz. 685 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 455 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 2 poz. 18 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2002 nr 27 poz. 449 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.