Wyszukiwanie

Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Liczba znalezionych aktów: 20.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 553 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maj 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 360 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji badania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu -Instytutowi Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 126 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu do Spraw Kombatantów.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 86 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 238 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 124 obowiązujący Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 390 uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku.
Dz.U. 1946 nr 69 poz. 377 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 16 akt posiada tekst jednolity Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
M.P. 2011 nr 13 poz. 136 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2000 nr 19 poz. 402 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.