Wyszukiwanie

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Liczba znalezionych aktów: 169.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 787 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
Dz.U. 2024 poz. 786 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2023 poz. 2613 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2023 poz. 2612 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
Dz.U. 2022 poz. 1724 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2022 poz. 1722 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2020 poz. 1689 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2020 poz. 805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2020 poz. 383 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2019 poz. 1801 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2019 poz. 1254 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec mianowanych urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2019 poz. 1237 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
Dz.U. 2019 poz. 1234 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2019 poz. 1224 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie czasu pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2019 poz. 1223 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2019 poz. 572 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2018 poz. 1717 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2017 poz. 1414 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2016 poz. 2210 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16
Dz.U. 2016 poz. 1511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2015 poz. 2034 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2014 poz. 1204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2012 poz. 1315 obowiązujący Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2012 poz. 1209 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2012 poz. 429 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 963 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09
Dz.U. 2008 nr 84 poz. 515 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 574 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2006 nr 51 poz. 377 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt K 4/06
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2092 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2004 r. sygn. akt K 2/03
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1566 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 874 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2075 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1360 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1996 nr 1 0 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie trybu postępowania i prowadzenia kampanii referendalnej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1996 nr 2 poz. 15 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 701 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 33 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 października 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 2023 poz. 892 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2022 roku
M.P. 2023 poz. 782 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2022 r. nr 1131.38.2022 o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 907 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 906 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 762 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2022 poz. 761 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku
M.P. 2022 poz. 718 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2021 poz. 770 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku
M.P. 2021 poz. 719 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2020 poz. 941 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2020 poz. 755 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku
M.P. 2019 poz. 976 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2019 poz. 676 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku
M.P. 2018 poz. 940 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2018 poz. 688 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 758 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2017 poz. 657 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku
M.P. 2016 poz. 933 obowiązujący Postanowienie nr 1131.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 769 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 736 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 735 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2016 poz. 602 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku
M.P. 2016 poz. 512 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 645 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku
M.P. 2015 poz. 579 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2014 poz. 886 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2014 poz. 584 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku
M.P. 2013 poz. 583 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku
M.P. 2013 poz. 446 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2012 poz. 589 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2012 poz. 573 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku
M.P. 2011 nr 67 poz. 669 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 67 poz. 668 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 61 poz. 583 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku
M.P. 2011 nr 57 poz. 570 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 56 poz. 760 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 53 poz. 728 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. nr 1131-24-2010 o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 53 poz. 720 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 44 poz. 624 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2010 nr 43 poz. 612 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku
M.P. 2010 nr 42 poz. 601 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2009 nr 59 poz. 794 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku
M.P. 2009 nr 50 poz. 716 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2008 nr 51 poz. 454 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku
M.P. 2008 nr 50 poz. 437 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2007 nr 43 poz. 494 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2007 nr 42 poz. 463 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 roku
M.P. 2006 nr 51 poz. 549 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
M.P. 2006 nr 36 poz. 391 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2006 nr 9 poz. 115 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2005 nr 57 poz. 783 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 48 poz. 658 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2005 r. nr 113-13-05 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2005 nr 41 poz. 549 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
M.P. 2005 nr 34 poz. 468 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2005 nr 33 poz. 463 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych
M.P. 2005 nr 29 poz. 397 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2005 nr 29 poz. 396 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2005 nr 16 poz. 269 uchylony Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Dostępu Szerokopasmowego do Internetu
M.P. 2005 nr 6 poz. 81 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2005 r. nr 113-6-05 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2005 nr 6 poz. 80 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2005 r. nr 113-5-05 o odwołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2004 nr 49 poz. 836 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2004 nr 42 poz. 716 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie odwołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2004 nr 29 poz. 485 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2004 nr 29 poz. 484 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie sprawozdania Krajowej rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
M.P. 2004 nr 24 poz. 411 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
M.P. 2003 nr 39 poz. 565 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2003 nr 34 poz. 435 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2002 r.
M.P. 2003 nr 25 poz. 355 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r. nr 113-9-03 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2003 nr 25 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2003 nr 20 poz. 296 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2002 nr 25 poz. 408 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2001 r.
M.P. 2001 nr 24 poz. 415 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.
M.P. 2001 nr 16 poz. 255 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 113-4-01 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 2001 nr 14 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 2001 nr 14 poz. 220 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nierównoprawnego traktowania nadawców radiowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w związku z realizacją koncesji radiowych.
M.P. 2001 nr 12 poz. 188 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1999 nr 41 poz. 621 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie transmisji w Polskim Radiu - Spółka Akcyjna obrad plenarnych Sejmu.
M.P. 1999 nr 23 poz. 330 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności
M.P. 1999 nr 15 poz. 196 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1998 nr 25 poz. 365 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.
M.P. 1998 nr 16 poz. 230 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1997 nr 58 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 38 poz. 372 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.
M.P. 1997 nr 29 poz. 267 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1997 nr 26 poz. 243 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 54 poz. 485 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
M.P. 1996 nr 46 poz. 445 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 40 poz. 392 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 34 poz. 342 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1996 r. w sprawie odwołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 15 poz. 182 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 5 poz. 41 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie odwołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 58 poz. 644 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 listopada 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej i publicznego radia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 27 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
M.P. 1995 nr 25 poz. 298 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
M.P. 1995 nr 24 poz. 287 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 24 poz. 286 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są urzędnikami państwowymi.
M.P. 1995 nr 24 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 24 poz. 284 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 19 poz. 225 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 18 poz. 214 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 16 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów oraz powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1994 nr 59 poz. 508 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie rozszerzenia zakresu zwolnień od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1994 nr 56 poz. 471 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1994 r.
M.P. 1994 nr 51 poz. 431 uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1994 r. w sprawie zasad zgłaszania kandydatów oraz powoływania i odwoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1994 nr 39 poz. 328 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1994 nr 39 poz. 327 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
M.P. 1994 nr 23 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do publicznego radia i telewizji publicznej w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1993 nr 27 poz. 284 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1993 nr 20 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1993 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1993 nr 16 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów oraz powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.