Wyszukiwanie

Krajowa Rada Sądownictwa

Liczba znalezionych aktów: 115.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 269 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2020 poz. 190 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 914 obowiązujący Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2019 poz. 609 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt K 12/18
Dz.U. 2019 poz. 84 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2018 poz. 1443 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 848 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2018 poz. 389 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2018 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1452 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1183 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 5/17
Dz.U. 2017 poz. 1139 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 976 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2016 poz. 749 obowiązujący Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1224 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 694 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 512 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2010 nr 11 poz. 67 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1567 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. sygn. akt K 62/07
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa
Dz.U. 2009 nr 54 poz. 440 uchylony Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 4 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 621 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2008 r. sygn. akt SK 57/06
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 427 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt K 40/07
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1680 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2007 r. sygn. akt SK 43/06
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1623 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 959 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 73 poz. 484 obowiązujący Ustawa z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 26 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1266 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt SK 42/01
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1725 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1082 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1101 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 607 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 782 obowiązujący Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 72 poz. 347 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 306 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 435 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.
M.P. 2024 poz. 165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. nr 1131.4.2024 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2024 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. nr 1131.3.2024 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1457 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym
M.P. 2023 poz. 1407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.45.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1323 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1251 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1250 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1249 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1248 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 404 obowiązujący Uchwała nr 144/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 78 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2022 poz. 485 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2021 poz. 1127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów
M.P. 2021 poz. 530 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 610/2021 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2021 poz. 497 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2021 poz. 100 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa wybieranego spośród sędziów
M.P. 2021 poz. 7 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 950/2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2020 r. nr 1131.37.2020 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 595 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 415/2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 103 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 98 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2019 poz. 1136 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2019 poz. 192 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2019 poz. 35 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. nr 1130.51.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 840 uznany za uchylony Uchwała nr 265/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2018 poz. 276 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2018 poz. 10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów
M.P. 2018 poz. 9 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia oraz wzorów wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2017 poz. 36 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 770 uchylony Uchwała nr 495/2016 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2016 poz. 512 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 51 uchylony Uchwała nr 1358/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2016 poz. 17 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2015 poz. 1210 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2015 poz. 1209 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2015 poz. 1208 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2015 poz. 1201 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2015 poz. 1104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 1131.35.2015 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2015 poz. 1103 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 1131.34.2015 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2015 poz. 304 uchylony Uchwała nr 125/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2013 poz. 894 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2013 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. nr 1130-7-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. nr 1130-3-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 11 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2011 nr 117 poz. 1180 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2011 nr 72 poz. 712 uznany za uchylony Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2010 nr 74 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2010 r. nr 1131-21-10 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2010 nr 74 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2010 r. nr 1131-31-10 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2009 nr 76 poz. 942 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2007 nr 100 poz. 1081 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2006 nr 77 poz. 773 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2006 nr 24 poz. 261 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2006 nr 10 poz. 127 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 2006 r. nr 113-3-06 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2006 nr 9 poz. 113 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2005 nr 84 poz. 1199 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2003 nr 7 poz. 103 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2002 nr 61 poz. 851 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 2001 nr 47 poz. 763 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 2001 nr 44 poz. 710 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 2001 nr 11 poz. 167 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1999 nr 40 poz. 611 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1999 r. sygn. akt P. 6/99.
M.P. 1998 nr 20 poz. 288 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1997 nr 85 poz. 850 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wyboru senatorów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1997 nr 83 poz. 809 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1997 nr 58 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 54 poz. 487 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1996 nr 21 poz. 240 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie wyboru posła - członka Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1991 nr 2 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu