Wyszukiwanie

Kuba

Liczba znalezionych aktów: 33.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 2223 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1611 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kuby, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 220 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1984 nr 47 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 47 poz. 247 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 106 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.
Dz.U. 1978 nr 28 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1978 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Kuby, Islandii i Tonga w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 12 maja 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 111 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisana w Hawanie dnia 12 maja 1972 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 144 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Liban i Kubę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1965 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1964 nr 31 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 6 marca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 274 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisana w Hawanie dnia 6 marca 1961 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Kuby do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 576 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Irlandji, Niemiec, Kuby i Grecji Międzynarodowej Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 822 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Kuby międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
M.P. 2023 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.3.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 5 kwietnia 1974 r.
M.P. 2021 poz. 603 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1974 r.
M.P. 2020 poz. 987 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2020 r. nr 110.42.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 88 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-50-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 80 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-42-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 10 poz. 92 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. nr 110-3-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-38-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 16 poz. 165 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sytuacji w Republice Kuby
M.P. 2005 nr 36 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2005 r. nr Z.110-33-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 34 poz. 437 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego przez władze Republiki Kuby