Wyszukiwanie

Libia

Liczba znalezionych aktów: 30.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 982 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 80 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 78 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijska Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną, podpisanej w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 307 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną podpisana w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 155 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysyłanych przejściowo na obszar drugiego państwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 151 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysyłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Arabię Saudyjską, Libijską Republikę Arabską oraz Senegal Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1969 nr 17 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 327 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Algierii i Libanu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez poszczególne kraje znaków wyróżniających w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie przystąpienia Kambodży i Libii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
M.P. 2021 poz. 759 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o regularnej komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisaną w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
M.P. 2021 poz. 758 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o regularnej komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisana w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
M.P. 2015 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.21.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-1-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-78-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1008 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-35-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 10 poz. 119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-59-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 93 poz. 1011 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych, sporządzonym w Trypolisie dnia 2 maja 2006 r.
M.P. 2007 nr 93 poz. 1010 obowiązujący Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Arabską Libijską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiązań finansowych
M.P. 2004 nr 2 poz. 30 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. nr Z. 110-54-2003 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2001 nr 23 poz. 403 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2001 nr 3 poz. 65 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 1994 nr 17 poz. 129 uznany za uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wykonania postanowień rezolucji nr 883 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 listopada 1993 r. dotyczących środków podjętych wobec Libii.