Wyszukiwanie

Malawi

Liczba znalezionych aktów: 27.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1978 nr 21 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1978 r. w sprawie przystąpienia Finlandii i Malawi do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Malawi do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1969 r. dotyczące wypowiedzenia przez Malawi Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach, sporządzonej wraz z Protokołem i załącznikami w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uznania przez Malawi mocy obowiązującej Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 23 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 114 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malawi w Konwencji i Statucie o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych oraz Protokołu, sporządzonych w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 175 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malawi i Singapuru w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1966 nr 9 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1966 r. dotyczące przystąpienia Malawi do Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r. i zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1966 nr 9 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1966 r. dotyczące przystąpienia Belgii i Malawi do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1966 nr 8 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z protokołem, podpisanej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Malawi i Jemenu w Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 33 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1965 r. w sprawie przyjęcia Malty, Malawi i Zambii do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1965 nr 33 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Malawi Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Malawi w Konwencji o ruchu drogowym i Protokole w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez Malawi znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Malawi i Zambię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1965 r. w sprawie przystąpienia Malawi i Zambii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
M.P. 2017 poz. 1128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.75.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie nr 110.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 65 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-48-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-83-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej