Wyszukiwanie

Meksyk

Liczba znalezionych aktów: 36.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1026 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 865 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1624 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1623 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 131 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 653 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 344 obowiązujący Umowa o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, sporządzona w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisanej w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 183 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisana w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wymianie kulturalnej, naukowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 lipca 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 288 wygaśnięcie aktu Umowa o wymianie kulturalnej, naukowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, sporządzona w Warszawie dnia 24 lipca 1970 r.
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 175 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Monako i Meksyku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1966 nr 51 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o szelfie kontynentalnym i Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 476 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 366 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 19 listopada 1921 r. w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 420 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Meksyku do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 798 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach.
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
M.P. 2021 poz. 1054 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Meksyku o komunikacji lotniczej, podpisaną w Meksyku dnia 11 października 1990 r.
M.P. 2021 poz. 1053 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Meksyku o komunikacji lotniczej, podpisana w Meksyku dnia 11 października 1990 r.
M.P. 2018 poz. 738 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.44.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.76.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 572 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisaną w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 571 obowiązujący Umowa między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisana w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.
M.P. 2014 poz. 73 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-56-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 10 poz. 125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-65-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 13 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 2004 r.
M.P. 2005 nr 13 poz. 236 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2004 r.
M.P. 2004 nr 36 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-33-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej