Wyszukiwanie

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1203 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki, przyjętej w Wiedniu dnia 27 września 1984 r., do art. VI lit. A pkt 1 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 2003 nr 131 poz. 1202 obowiązujący Poprawka przyjęta w Wiedniu dnia 27 września 1984 r. do art. VI lit. A pkt 1 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 51 obowiązujący Poprawka do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Polski do Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 222 obowiązujący Porozumienie o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęte przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ugandę Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 roku, zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 109 obowiązujący Poprawka Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 roku, przyjęta w Wiedniu dnia 4 października 1961 r.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 187 obowiązujący Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podpisany w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 399 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 398 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.