Wyszukiwanie

Międzynarodowa Organizacja Morska

Liczba znalezionych aktów: 27.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do Załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętymi przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 13 maja 2022 r.
Dz.U. 2024 poz. 41 obowiązujący Poprawki do Załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjęte przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 13 maja 2022 r.
Dz.U. 2019 poz. 955 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyposażeniu morskim
Dz.U. 2017 poz. 32 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim
Dz.U. 2015 poz. 611 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2015 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian z 2012 r. do Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., przyjętych przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 19 kwietnia 2012 r. w formie rezolucji LEG.5(99)
Dz.U. 2015 poz. 190 obowiązujący Zmiany z 2012 r. do Protokołu z 1996 r. zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., przyjęte przez Komitet Prawny Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 19 kwietnia 2012 r. w formie rezolucji LEG.5(99)
Dz.U. 2014 poz. 1554 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2008 nr 83 poz. 505 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami przyjętymi dnia 7 listopada 1991 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 2008 nr 83 poz. 504 obowiązujący Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ustanowienie Komitetu Ułatwień) przyjęte dnia 7 listopada 1991 r. Rezolucja A. 724 (17)
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1524 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1523 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 2005 nr 120 poz. 1017 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 120 poz. 1016 obowiązujący Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalona przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1005 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 10 stycznia 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1003 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 9 września 1999 r.
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 1001 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 11 stycznia 1996 r.
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 999 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 29 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 997 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 1 maja 1992 r.
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 995 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 3 maja 1990 r.
Dz.U. 2005 nr 118 poz. 993 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 17 września 1987 r.
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1801 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1339 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1338 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.