Wyszukiwanie

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Liczba znalezionych aktów: 64.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 708 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r.
Dz.U. 2021 poz. 707 obowiązujący Poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r.
Dz.U. 2019 poz. 2017 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2019 poz. 963 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjętych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 9 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2019 poz. 962 obowiązujący Poprawki z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 9 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2017 poz. 512 obowiązujący Poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 1835 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy
Dz.U. 2016 poz. 342 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2016 poz. 341 obowiązujący Akt poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2014 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
Dz.U. 2013 poz. 846 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
Dz.U. 2013 poz. 845 obowiązujący Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1455 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1454 obowiązujący Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1449 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1448 obowiązujący Konwencja Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1434 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1433 obowiązujący Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 776 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
Dz.U. 2005 nr 93 poz. 775 obowiązujący Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1364 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 455 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 147 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm na statkach handlowych, przyjętej w Genewie dnia 29 października 1976 r.
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 454 wygaśnięcie aktu Konwencja nr 147 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, przyjęta w Genewie dnia 29 października 1976 r.
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 453 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r.
Dz.U. 1997 nr 72 poz. 451 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 246 obowiązujący Konwencja nr 160 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 78 obowiązujący Konwencja nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjęta w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 76 obowiązujący Konwencja nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 145 dotyczącej ciągłości zatrudnienia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 28 października 1976 r.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 166 wygaśnięcie aktu Konwencja nr 145 dotycząca ciągłości zatrudnienia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 28 października 1976 r.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 142 dotyczącej roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 164 obowiązujący Konwencja nr 142 dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 54 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zabezpieczenia maszyn, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Aktu wprowadzającego poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 1 obowiązujący Akt wprowadzający poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 48 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 144 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Syjam, Francję i Mauritius Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Lesotho w konwencjach nr 5, nr 11, nr 14, nr 19, nr 29, nr 45, nr 87 i nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Botswany i Lesotho do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Malawi i Jemenu w Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 154 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun, Boliwię i Gwatemalę Konwencji nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 321 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki, Burundi i Ugandy w Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 269 obowiązujący Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię i Gwatemalę oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do Hong Kongu Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 204 obowiązujący Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 499 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji (nr 62), dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej na XXIII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Afganistan, Austrię, Belgię, Boliwię, Brazylię, Chiny, Danię, Republikę Dominikańską, Ekwador, Etiopię, Finlandię, Francję, Grecję, Guatemalę, Holandię, Indie, Irak, Iran, Irlandię, Islandię, Italię, Kanadę, Kolumbię, Meksyk, Norwegię, Nową Zelandię, Pakistan, Portugalię, Syjam, Szwecję, Szwajcarię, Syrię, Turcję, Unię Południowo-Afrykańską, Wielką Brytanię i Venezuelę Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 308 obowiązujący Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 450 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1933 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 13 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję międzynarodowej konwencji o używaniu bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.