Wyszukiwanie

Min. Gospodarki

Liczba znalezionych aktów: 27.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2014 poz. 1252 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2007 nr 135 poz. 954 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 594 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych
Dz.U. 2006 nr 131 poz. 909 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1888 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 867 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 873 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.
Dz.U. 2001 nr 75 poz. 801 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 588 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1119 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 404 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
M.P. 2014 poz. 572 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2013 poz. 510 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2012 poz. 655 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2012 poz. 53 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2011 nr 15 poz. 155 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2009 nr 64 poz. 853 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2009 nr 1 poz. 5 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2008 nr 68 poz. 610 uchylony Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2007 nr 90 poz. 982 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2006 nr 49 poz. 528 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2006 nr 47 poz. 513 uchylony Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2006 nr 19 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 1998 nr 14 poz. 215 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1998 r. określające wstępnie towary, w stosunku do których Minister Gospodarki stwierdził sprzedaż po cenie dumpingowej, oraz szacunkowy margines dumpingu.