Wyszukiwanie

Ministerstwo Zdrowia

Liczba znalezionych aktów: 26.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 932 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2019 poz. 1434 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego
Dz.U. 2015 poz. 1908 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 951 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 895 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1018 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia.
M.P. 2023 poz. 1063 obowiązujący Zarządzenie nr 430 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2020 poz. 924 obowiązujący Zarządzenie Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2020 poz. 465 uchylony Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2019 poz. 657 uchylony Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2019 poz. 129 uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2017 poz. 449 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2016 poz. 453 uchylony Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2016 poz. 369 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2015 poz. 559 uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2014 poz. 19 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2012 poz. 808 uchylony Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2009 nr 47 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
M.P. 2009 nr 9 poz. 97 uchylony Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2006 nr 67 poz. 689 uchylony Zarządzenie Nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2006 nr 26 poz. 294 uchylony Zarządzenie Nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2005 nr 21 poz. 328 uchylony Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2002 nr 61 poz. 873 uchylony Zarządzenie Nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
M.P. 2002 nr 15 poz. 246 uchylony Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.