Wyszukiwanie

Mołdowa

Liczba znalezionych aktów: 34.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2007 nr 117 poz. 811 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem Wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisanym w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 117 poz. 810 obowiązujący Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisany w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2489 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2488 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2303 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2302 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 381 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa, sporządzonej w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.
Dz.U. 1998 nr 43 poz. 255 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa, sporządzona w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 364 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 363 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 38 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 38 poz. 166 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 569 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 568 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 16 listopada 1994 r.
M.P. 2018 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.
M.P. 2018 poz. 75 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.
M.P. 2012 poz. 406 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisaną w Baku dnia 13 września 2011 r.
M.P. 2012 poz. 405 obowiązujący Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Baku dnia 13 września 2011 r.
M.P. 2011 nr 47 poz. 521 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
M.P. 2011 nr 45 poz. 493 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
M.P. 2010 nr 55 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-10-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-9-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 80 poz. 854 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Kiszyniowie dnia 4 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 80 poz. 853 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Kiszyniowie dnia 4 czerwca 2007 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 630 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy gospodarczej, podpisanej w Krynicy dnia 7 września 2006 r.
M.P. 2007 nr 56 poz. 629 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy gospodarczej, podpisana w Krynicy dnia 7 września 2006 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisanego w Warszawie dnia 27 października 1998 r.
M.P. 2007 nr 25 poz. 267 obowiązujący Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisane w Warszawie dnia 27 października 1998 r.
M.P. 2005 nr 36 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2005 r. nr Z.110-28-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2001 nr 46 poz. 758 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 757 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
M.P. 2001 nr 6 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o ruchu bezwizowym, podpisanej w Warszawie dnia 15 listopada 1995 r.