Wyszukiwanie

Nepal

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową oraz Nepal Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 12 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1969 r. dotyczące przystąpienia Nepalu do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Nepalu i Malty w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 271 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1966 nr 29 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Zambię i Nepal Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Nepalu oraz Trynidadu i Tobago do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 259 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1960 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu i Nepalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
M.P. 2023 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.22.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.60.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie nr 110.89.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej