Wyszukiwanie

Państwowa Komisja Wyborcza

Liczba znalezionych aktów: 113.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 853 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2024 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 2236 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2235 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 2234 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 1899 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi
Dz.U. 2023 poz. 625 Komunikat Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych
Dz.U. 2022 poz. 1703 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców
Dz.U. 2020 poz. 1335 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 1032 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 979 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
Dz.U. 2019 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1676 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 158 poz. 943 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców
Dz.U. 2011 nr 154 poz. 916 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi
Dz.U. 2011 nr 147 poz. 881 obowiązujący Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1653 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2010 r. uzupełniające obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudniu 2010 r.
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1647 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2125 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2076 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2004 nr 137 poz. 1460 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 57 poz. 507 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1571 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie nieodpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 488 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 131 poz. 861 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie zasad i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz osób wchodzących w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 640 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
M.P. 2024 poz. 380 obowiązujący Uchwała nr 219/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2024 poz. 356 akt indywidualny Uchwała nr 213/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2024 poz. 276 obowiązujący Uchwała nr 88/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2024 poz. 203 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2024 r. nr 1131.6.2024 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2024 poz. 28 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wskazania członków Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2023 poz. 1015 obowiązujący Uchwała nr 110/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2022 poz. 1028 obowiązujący Uchwała nr 137/2022 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2020 poz. 334 obowiązujący Uchwała nr 95/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2020 poz. 100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2020 r. nr 1131.1.2020 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2020 poz. 27 obowiązujący Uchwała nr 349/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 1184 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2019 r. nr 1131.10.2019 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. nr 1131.3.2019 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 390 obowiązujący Uchwała nr 65/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 314 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 251 obowiązujący Uchwała Nr 4/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych
M.P. 2018 poz. 873 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, w sytuacji gdy postępowanie w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem sądowoadministracyjnym
M.P. 2018 poz. 653 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2018 poz. 122 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2016 poz. 1009 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2016 poz. 600 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2016 poz. 59 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji
M.P. 2015 poz. 1295 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2015 poz. 369 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
M.P. 2014 poz. 1147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. nr 1131-22-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2014 poz. 1138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. nr 1131-15-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2012 poz. 132 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2012-2017
M.P. 2012 poz. 38 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2011 nr 75 poz. 743 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 48 poz. 548 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2010 r.
M.P. 2011 nr 26 poz. 286 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2011 nr 23 poz. 253 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu
M.P. 2010 nr 35 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2010 r. nr 1131-8-10 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2010 nr 30 poz. 405 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1022 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2007 nr 77 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2007 r. nr 1131-37-07 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2007 nr 18 poz. 215 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2005 nr 59 poz. 798 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 45 poz. 613 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2004 nr 15 poz. 245 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2004 nr 12 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2003 nr 35 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. nr 113-10-2003 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2003 nr 28 poz. 390 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum i dla komisarzy wyborczych w sprawie przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej informacji o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wydanych kart do głosowania w pierwszym dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r.
M.P. 2003 nr 20 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2002 nr 39 poz. 609 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2001 nr 25 poz. 427 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 2000 nr 31 poz. 651 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 30 poz. 635 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2000 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.
M.P. 2000 nr 23 poz. 485 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1998 nr 35 poz. 493 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 1998 r. ustalająca wytyczne dla wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców w sprawie sprawdzania prawidłowości ustalenia w okręgach wyborczych wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r., oraz w sprawie ogłaszania przez wojewódzkich komisarzy wyborczych wyników tych wyborów na obszarach województw.
M.P. 1998 nr 35 poz. 492 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy, zarządzonych na dzień 11 października 1998 r.
M.P. 1998 nr 27 poz. 385 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie zmiany regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1996 nr 10 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1996 nr 6 poz. 74 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 1 poz. 8 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1995 nr 67 poz. 761 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie rozwiązania wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.
M.P. 1995 nr 67 poz. 760 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim.
M.P. 1995 nr 55 poz. 614 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie skreślenia z listy wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.
M.P. 1995 nr 55 poz. 613 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 1995 r. w sprawie skreślenia z listy wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.
M.P. 1995 nr 53 poz. 584 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 października 1995 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 53 poz. 577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 567 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim w dniu 1 października 1995 r.
M.P. 1995 nr 50 poz. 566 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 565 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 50 poz. 564 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 1995 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 22 poz. 153 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1990 nr 37 poz. 295 akt indywidualny Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 1990 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1989 nr 11 poz. 86 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1988 nr 11 poz. 89 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1985 nr 16 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1980 nr 2 poz. 9 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1977 nr 32 poz. 154 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 grudnia 1977 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1976 nr 2 poz. 12 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1972 nr 6 poz. 36 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1969 nr 10 poz. 91 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1965 nr 16 poz. 59 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 marca 1965 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1961 nr 14 poz. 72 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 lutego 1961 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1004 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 października 1956 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1952 nr 72 poz. 1153 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1952 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1930 nr 207 poz. 292 Obwieszczenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 6 września 1930 r.