Wyszukiwanie

Państwowy Fundusz Kombatantów

Liczba znalezionych aktów: 11.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 517 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Dz.U. 2014 poz. 1206 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Dz.U. 2012 poz. 400 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Dz.U. 1998 nr 53 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zarządzania Państwowym Funduszem Kombatantów.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i zarządzania tym funduszem.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 269 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i Więźniów Obozów Koncentracyjnych i zarządzania tym funduszem.
M.P. 1997 nr 77 poz. 737 uznany za uchylony Zarządzenie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.