Wyszukiwanie

Peru

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1611 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 455 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 454 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Limie dnia 27 maja 2014 r.
Dz.U. 2015 poz. 537 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.
Dz.U. 2013 poz. 1321 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 454 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Limie dnia 14 maja 2008 r.
Dz.U. 2010 nr 70 poz. 453 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Limie dnia 14 maja 2008 r.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Limie dnia 4 listopada 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 151 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Limie dnia 4 listopada 1977 r.
Dz.U. 1970 nr 21 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie przystąpienia Peru do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 286 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Peru do protokołów zmieniających konwencję z dnia 13 października 1919 r. urządzającą żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 355 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez San Domingo i Peru dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 475 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.
M.P. 2017 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.65.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.63.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 830 Oświadczenie rządowe dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 829 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.
M.P. 2013 poz. 312 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-76-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 30 poz. 327 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. nr 110-17-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-3-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-2-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 23 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Limie dnia 14 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 23 poz. 297 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Limie dnia 14 maja 2008 r.
M.P. 2002 nr 37 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-41-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. nr Z. 110-29-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.