Wyszukiwanie

Polska Agencja Prasowa

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 692 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Mediów Narodowych
Dz.U. 2019 poz. 1595 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Dz.U. 2018 poz. 2265 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Dz.U. 2017 poz. 1718 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna
Dz.U. 2017 poz. 643 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 929 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1622 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 971 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 47 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 687 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 710 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1995 nr 70 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 6 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o Polskiej Agencji Prasowej.
M.P. 2023 poz. 1477 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej